LS-suvut

LS-rekisterissämme on tällä hetkellä 380 sukua ympäri Suomea. Olemme järjestäneet yli 3000 riskihenkilön testaamisen. Tiedostoomme on tallennettu yli 1800 geeninkantajan tiedot.

Geeninkantajilla esiintyvistä syövistä paksusuolisyöpä on yleisin ja sen elinikäinen riski on noin 80-90 %. Kolonoskopia (=paksusuolen tähystystutkimus) seurantaväli on Suomessa ollut 2-3 vuotta, koko suolen tähystys on seurannassa välttämätön. Todettujen adenoomien  poisto vähentää syöpäriskiä. Geeninkantajat ovat erittäin hyvin sitoutuneita järjestettyihin seurantatutkimuksiin.

Suomalaisen seurantatutkimuksen 15 vuoden tulokset osoittavat, että paksusuolisyövän ilmaantuvuus väheni 3 vuoden välein tehdyllä kolonoskopialla 62 %. Syövän ilmaantuvuuden vähentyminen johtui todettujen adenoomien poistamisesta. Kaikki seurannan aikana todetut paksusuolisyövät olivat paikallisia. Kuolleisuus oli 0 verrattuna 9 paksusuolisyöpäkuolemaan verrokkiryhmässä. (Järvinen H et al 2000). Viimeksi seurantatulokset on analysoitu ja julkaistu vuonna 2009 (Järvinen H et al 2009).

Kohdun runko-osan syöpä (endometriumkarsinooma) on geeninkantajien toiseksi yleisin syöpä. Mutaation perineiden naisten elinikäinen riski tähän syöpään on 40-50 %. Kohtusyövän seulonta on liitetty LS-potilaiden seurantaan.

Gynekologien kansallisen suosituksen mukaan   gynekologinen seuranta aloitetaan uuden suosituksen mukaisesti yli  40-vuotiaille geeninkantajille. 

PMC2735752_1897-4287-6-2-69-1.jpg