Tutkimusryhmämme

 LS-tutkimusryhmä ja tutkimusrekisteri 

 • Professori, tutkimusjohtaja Jukka-Pekka Mecklin, Jyväskylän yliopisto, Hyvaks https://orcid.org/0000-0003-4895-2249
 • Erikoislääkäri Laura Renkonen-Sinisalo, HUS https://orcid.org/0000-0002-3122-5312
 • Tenure track-professori Toni Seppälä, Tampereen yliopisto https://orcid.org/0000-0002-4940-3498
 • CRA CAPP3- Kirsi Pylvänäinen Hyvaks https://orcid.org/0000-0003-4399-9283
 • Tutkimushoitaja Noora Häkkinen, HUS
 • Tutkimussihteeri Saana Virolainen, HUS

Tutkimusryhmämme ylläpitää LS-rekisteriä, järjestää neuvontatilaisuuksia, ohjaa seurantoja, analysoi rekisteriin tallennettuja tietoja. Olemme mukana useassa kansainvälisessä tutkimuksessa, kehittämässä tapoja syövän ennalta ehkäisyyn. 

Molekyylipatologia KSSHP

 • Oyl Jan Böhm, Hyvaks
 • Molekyylibiologi Laura Lahtinen, Hyvaks
 • Tutkija Maarit Ahtiainen, Hyvaks
 • Tutkija Hanna Elomaa, Hyvaks

Molekyylipatologia tutkii sairauksia DNA- ja RNA-tasolla. Keskeisimpiä tehtäviä on syövän DNA-muutosten, esimerkiksi mutaatioiden, tutkimus. DNA-muutosten tunnistamista käytetään hyväksi valittaessa potilaalle nykyaikaisia syöpähoitoja, joiden tehoon jokin tietty DNA-muutos vaikuttaa. Molekyylipatologian merkitys on korostunut, kun uusia kohdennettuja lääkehoitoja on kehitetty ja saatu käyttöön

Geenitutkijat (Helsingin yliopisto)

 • Professori Päivi Peltomäki ja hänen tutkimusryhmänsä, Biomedicum, Helsingin yliopisto
 • Professori Lauri Aaltonen ja hänen  tutkimusryhmänsä, Biomedicum, Helsingin yliopisto
 • Professori Minna Nyström ja hänen tutkimusryhmänsä, Biotieteiden laitos, Helsingin yliopisto

Tutkimustyö on paljastanut, että Lynchin oireyhtymä ei ole vain geneettinen tauti, vaan heijastaa olennaisesti myös epigeneettisen säätelyjärjestelmän häiriötä. Epigeneettinen säätely muodostaa yhdyssiteen perimän ja ympäristötekijöiden välillä ja säätelee geenien aktiivisuutta ilman, että perimäaineksen emäsjärjestys muuttuu. Ihmis- ja hiiritutkimukset ovat osoittaneet, että suolen limakalvolla runsaskalorinen ruokavalio on tärkeä epigeneettiseen säätelyyn ja paksusuolisyövän riskiin vaikuttava tekijä. Myös immuunipuolustus, jonka voimakkuus vaihtelee eri henkilöillä, on tärkeä syövän synty- ja ennustetekijä, joka on kasvaimista mitattavissa.

Gynekologinen tutkimus (Tampereen yliopistollinen sairaala)

 • El Synnove Staff
 • LL Mari Kalamo

Perinnöllisyyslääketiede, sosiaalipsykologia (Helsingin yliopisto)

 • Professori Helena Kääriäinen, LT Katja Aktan-Collan, HY

Liikunta ja ravitsemustutkimus (Jyväskylän yliopisto)

 • Professori Sarianna Sipilä, Terveystieteiden laitos,Jyväskylän yliopisto
 • Molekyyligenetiikan dosentti, Eija Pöllänen, Jyväskylän yliopisto
 • LitT, Elina Sillanpää, Jyväskylän yliopisto
 • Tero Sievänen, Jyväskylän yliopisto

WWW- ja facebook sivujen ylläpito ja päivitys

 • Kirsi Pylvänäinen