Nestebiopsiat apuna syövän toteamisessa ja seurannassa.


Urologisten syöpien tutkimukset ovat käynnistymässä. Ensimmäisessä osassa kutsumme tutkimukseen mukaan MSH2-geeninkantajat ikäjakaumalla 50-75 vuotta joilla ei ole ollut urologisia kasvaimia. 


11.8.2022

Uutta tietoa syövän ehkäisystä Lynch syndroomassa

CAPP2-aspiriini tutkimukseen liittyen nyt on saatu uutta tietoa myös kuidun (resistentin tärkkelyksen) vaikutuksesta syöpien ilmaantumiseen. CAPP2-tutkimus aloitettiin jo vuonna 1995. Viime vuonna julkaistiin aspiriinin käyttöön liittyvät pitkäaikaistulokset, jotka vahvistivat, että aspiriinin syöpäriskiä vähentävä vaikutus on säilynyt merkittävänä vielä 10-20 vuotta tutkimuslääkkeiden käytön lopettamisen jälkeen.

Nyt saatiin uutta tietoa myös CAPP2-tutkimuksessa käytetyn kuidun syöpää ehkäisevästä vaikutuksesta. Resistentti tärkkelys (tärkkelys, joka ei sula vatsassa tai ohutsuolessa, vaan joka hajotetaan bakteerien toimesta vasta paksusuolessa), jota tutkimuspotilaat nauttivat päivittäin 30g, näyttää pitkässä seurannassa vähentävän etenkin ruuansulatuskanavan yläosan (ruokatorvi-, ohutsuoli, -maha,- sappitie,- ja haima) syöpien riskiä merkittävästi. Sen sijaan paksusuolisyövän riskiin kuidulla ei ollut lainkaan vaikutusta, toisin kuin aspiriinilla.

Tulokset julkaistiin tänä kesänä Cancer Prevention Research -lehdessä, ja ne ovat saaneet laajasti kansainvälistä huomiota. Suomen LS-tutkimusrekisteri oli suurin yksittäinen tutkimuskeskus CAPP2-tutkimuksen 52 kansainvälisestä tutkimuskeskuksesta. Kaikista tutkimuskeskuksista vain Englannin, Walesin ja Suomen aineistoista saatiin tarkat tiedot myös 20 vuoden seurannan osalta, mikä vahvisti merkittävästi tutkimustuloksia.

Suomen LS-tutkimusrekisteri kiittää kaikkia CAPP2-tutkimukseen osallistuneita. Nyt voimme suositella aspiriinin lisäksi myös resistentin tärkkelyksen käyttöä syövän ehkäisyyn. Tutkimuksessa käytettyä tärkkelystä saadaan mm. maissista, kaurasta, herneistä ja pavuista sekä esimerkiksi yhdestä vihertävästä banaanista.

Aspiriinin osalta muistutamme, että sopivan aspiriiniannoksen löytämiseksi käynnistetty CAPP3-tutkimus etenee ja tutkimuksessa olevien potilaiden aspiriinin käyttö loppuu 2025, jolloin voidaan tehdä ensimmäiset arviot 100, 300 ja 600 mg:n aspiiriniannosten mahdollisista vaikutuseroista. Mutta lopullisia tuloksia saamme todennäköisesti vasta vuosikymmenen loppupuolella.


CAPR-22-0044_OF (silverchair.com)


_______________________________________________________________________________

Jane ja Aatos Erkon säätiö myönsi tutkimusryhmällemme 1 173 000 euron rahoituksen 9.4.2021. Lämmin kiitos!
_______________________________________________________________________________

https://roosanauha.syopasaatio.fi/2020/09/29/monta-syopaa-samassa-suvussa/
Alla linkki 22.9.2020 nauhoitettuun podcastiin jossa kerrotaan CAPP2-tutkimustuloksistahttps://www.podomatic.com/podcasts/cga-igc/episodes/2020-10-19T08_00_00-07_00

Aspiriini pienentää pitkäaikaisesti paksusuolisyöpäriskiä geneettisesti alttiilla riskihenkilöillä Aspiriinin on todettu puolittavan paksusuolisyöpäriskin syövälle alttiilla riskihenkilöillä. Suojaavan vaikutuksen on osoitettu jatkuvan pitkäaikaisesti jopa 10-20 vuoden ajan lääkkeen käytön jälkeen. Tutkimus liittyy kansainväliseen CAPP2-monikeskustutkimukseen, jossa osoitettiin 600 mg:n päivittäisen aspiriiniannoksen puolittavan syöpäalttiuden perineiden henkilöiden syöpäriskin lumelääkettä käyttäviin verrattuna. Tutkimukseen osallistuneet käyttivät aspiriinia 2-4 vuotta.  Nyt julkaistussa tutkimuksessa seurattiin 861 CAPP2-tutkimuksessa ollutta, syövälle altistavaa geenivirhettä kantavaa henkilöä vähintään 10 vuoden ajan tutkimusjakson jälkeen, osaa jopa 20 vuotta. Aspiriinia käyttävistä 40 sai paksusuolisyövän, mutta lumelääkettä käyttävistä 58.   -     Luvut voi tulkita siten, että aspiriini puolitti syöpäriskin, ja syöpää ehkäisevä teho säilyi vielä 10-20 vuotta lääkityksen lopettamisen jälkeen, professoriJukka-Pekka Mecklin Jyväskylän yliopistosta ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä kertoo. Nyt tehty havainto on samansuuntainen kuin on tehty suurista sydän- ja verisuonitutkimuksista jälkikäteen. -     Kymmenet tuhannet potilaat söivät plasebo-kontrolloiduissa tutkimuksissa aspiriinia sydäntapahtumien ehkäisyyn. Kun aineistot tutkittiin uudelleen 20 vuotta myöhemmin ja katsottiin syöpään sairastumista, aspiriiniryhmässä oli merkittävästi vähemmän syöpätapauksia kuin lumelääke-ryhmässä, Mecklin sanoo. Lynchin oireyhtymä aiheuttaa kohonnutta syöpäriskiä Tutkimuksessa mukana olleilla henkilöillä oli tunnistettu Lynchin oireyhtymä. Tämä periytyvä DNA:n kopiovirheenkorjausgeenin virhe aiheuttaa kohonneen syöpäriskin kantajilleen. Kyseessä on yleisin syövälle altistava geenivirhe, joka on noin yhdellä 250:sta henkilöstä, useimmiten tietämättään.  Nämä henkilöt sairastuvat usein nuorehkolla iällä mm. suolen, kohdun, virtsaelinten ja sappiteiden syöpiin. Syöpäriskiä ja ennustetta voidaan parantaa seurannan ja syövän ehkäisytoimien avulla. -     Alttiusgeenien tutkiminen kannattaa, jos suvussa on esiintynyt useilla henkilöillä edellä mainittuja syöpäkasvaimia. Etenkin jos sairastuneet ovat olleet keskimääräistä nuorempia (alle 50-60-vuotiaita) tai yksittäisillä henkilöillä on todettu useita Lynchin syndroomaan liittyviä syöpiä, Mecklin sanoo. Mecklin muistuttaa, että liian suuri aspiriiniannos saattaa altistaa verenvuodoille ja ärsyttää mahaa. Tämän vuoksi CAPP-konsortiolla on meneillään tutkimus, jossa verrataan kolmea aspiriinin annosta (100, 300, 600mg).  Tulokset julkaistiin arvostetussa Lancet-tiedelehdessä. Tutkimukseen osallistui 149 suomalaista potilasta ja tutkijoita Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä sekä Jyväskylän ja Helsingin yliopistoista. Alkuperäisjulkaisu: John Burn et al. Double Blind Randomised Placebo Controlled Trial Of Cancer Prevention With Aspirin In Hereditary Colorectal Cancer (Lynch Syndrome): Planned 10 Year Follow-Up And Registry Based 20 Year Data In The CAPP2 Study. The Lancet 2020; 395: 1855-63. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30366-4/fulltext Lisätietoja:  Suomen Lynchin syndrooma -tutkimusryhmä, www.lynchsyndrooma.fiProfessori Jukka-Pekka Mecklin, KSSHP ja Jyväskylän yliopisto, jukka-pekka.mecklin@ksshp.fi,  p. +358 50 361 5920Dosentti Toni Seppälä, HUS ja Helsingin yliopisto, toni.t.seppala@hus.fi, +1-410-814-9966


17.3.2020

CAPP3-tutkimuksessa mukana olevat jatkavat lääkitystä kuten suunniteltu. Jos sairastuu oireelliseen Covid-19 (Corona) viiruksen aiheuttamaan tautiin, voi lopettaa lääkityksen käytön kunnes oireet ovat hävinneet ja jatkaa sitten uudelleen CAPP3-lääkkeiden käyttöä.

Tällä hetkellä eri tutkimusryhmät pyrkivät löytämään lääkkeen coronaviruksen nujertamiseen. Yhtenä tutkimusalueena on aspirini yhdistettynä lyhytketjuiseen rasvahappoon (triatsetiini).

Toivotaan että virus saadaan nujerrettua pian!

Löydät meidät myös facebookista Lynch syndrooma tutkimusryhmä. https://www.facebook.com/perinnollinensuolisyopa/

Facebookissa on myös vertaistukiryhmä Lynch syndrooman omaaville henkilöille "Lynch syndrooma-vertaisryhmä" johon voi halutessaan liittyä: . https://www.facebook.com/groups/1939376176367489/


Ryhmämme tuore tutkimus, joka tuo lisäselvyyttä paksusuolen tähystysten ajoittamiseen:

http://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/harvempi-tahystystahti-riittaa-lynchin-oireyhtyman-kantajien-seurannassa/?public=9ee4ed7010ea52bbecc5be58f17c1a9f

https://www.duodecim.fi/2018/11/22/duodecimin-137-vuosipaivana-jaettiin-tunnustuksia-ja-apurahoja/