Professori Jukka-Pekka Mecklin

Jukka-Pekka Mecklin:

Eurooppalainen tutkimuskonsortio (www.plsd.eu) onnistui keräämään hyvin suuren prospektiivisen LS-potilaiden aineiston, jonka avulla on pystytty tarkasti laskemaan LS:n geeni-, sukupuoli-, ikä-, ja elin/kasvainkohtaisia riskejä. Suomalaisen LS-rekisterin panos tiedoston synnyssä oli ratkaiseva (ensimmäisessä versiossa suomalaisten LS-potilaiden seurantavuosien määrä oli >30% koko aineistosta).

Aineiston ansiosta pystymme räätälöimään myös LS-potilaiden syöpää ehkäisevän seurannan toteutusta yksilöllisemmin.

 ASA:n (aspirin) merkitys syövän ehkäisyssä LS-potilailla on tarkentunumassa. CAPP2-tutkimuksesta ollaan julkaisemassa 20 vuoden seurantatulokset. Meneillään on dose-finding-tutkimus, jossa verrataan 100, 300 ja 600 mg:n aspiriinia toisiinsa ilman plasebo-kontrollia.

Koska dMMR-syövät ovat jo itsessään hyvin immunogeenisiä (aiheuttavat voimakkaan elimistön puolustusreaktion, joka tuottaa edullisen ennusteen), näiden syöpien immunigeenisiä ominaisuuksia on tutkittu viimeiset 10 v. Nyt LS-syövälle on jo kehitetty rokote, jonka tehoa parhaillaan testataan ja rokotetta edelleen kehitetään.

Modifioivat ulkoiset tekijät voivat vaikuttaa syövän ilmaantumiseen myös geenivirheen perineillä. Meillä on LS-suvuissa geenivirheen kantajia, jotka ovat eläneet vanhaksi saamatta koskaan syöpää.

Tutkimme elintapojen vaikutusta syövän ilmaantumiseen suomalaisssa LS-suvuissa. Tutkimuksen kivijalkana on noin 50% suomalaisista LS-potilaista, joilla kaikilla on sama geenivirhe (founder mutaatio), mikä johtuu siitä, että heille on ollut yhteinen esi-isä tai -äiti jossakin 1500-luvulla. Tässä kohortissa geneettinen tausta ja syövälle altistava mutaatio on kaikilla sama, joten elintapojen eroja voidaan luotettavammin tutkia. Tutkimusta tehdään JyY:n liikuntatieteellisessä tiedekunnassa prof Sarianna Sipilän johdolla.


CAPP2-tukimuksen pitkäaikaistuloksista kirjoitettu artikkeli Duodecimiin luettavissa tästä:

https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2020/17/duo15749

podcast joka on nauhoitettu 22.9.2020 löytyy tästä linkistä 

https://www.podomatic.com/podcasts/cga-igc/episodes/2020-10-19T08_00_00-07_00